Нормативні документи

ПЕРЕЛІК

законодавчих актів, нормативної, методичної та довідкової літератури, яка використовується при проведенні атестації робочих місць за умовами праці

Кодекс законів про працю України

Закон України «Про пенсійне забезпечення»

Закон України «Про охорону праці»

Закон України «Про відпустки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442 «Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці»

Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 року № 679 «Про нову редакцію додатків 1 і 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року № 163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року №36 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. № 162 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

Постанова Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 р. № 10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение»

Постанова Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 року № 1173 «Об утверждении списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах»

Класифікатор професій ДК 003-2010

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені 01 вересня 1992 року Міністром праці України та Головний державним санітарним лікарем України

Інструкція по заповненню карти умов праці при проведенні атестації робочих місць за умовами праці, затверджена в листопаді 1992 року Головним державним експертом з умов праці України та заступником Головного державного санітарного лікаря України (із змінами і доповненнями від 22 березня 1993 року № 06-960 та від 3 травня 1993 року № 06-1663)

Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

Гігієнічна класифікація праці № 4237-86

Общесоюзные санитарно-гигиенические и санитарно-противоэпидемические правила и нормы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны»

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені постановою Головного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39

Державні санітарні правила ДСП 9.9.5.035-99 Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності

Порядок застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку

Показники та критерії умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів